علل خارش خال
8 آبان

علل خارش خال

علل خارش خال چیست؟ قبل از بررسی علل خارش خال باید بدانیم که خال های پوستی طبیعی هستند و نتیجه رشد پوست به صورت خوشه ای به جای پخش شدن هستند. بیشتر خال ها بی ضرر هستند، اما گاهی سرطانی می شوند. خال ها قهوه ای یا سیاه هستند و می توانند در هر جایی […]