tca برای درمان جای جوش
1 تیر

tca برای درمان جای جوش

تاثیر tca برای درمان جای جوش ‎کراس چیست؟ TCA نوعی اسید است که غلطت های متفاوتی از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد دارد باعث می شود عمق اسکار را کم کند و ظاهر پوست فرد بهتر شود مخصوصا باعث می شود وقتی از کرم پودرهای ارایشی استفاده می کنید کرم داخل سوراخ ها نشیند. در این […]