گال و راه های جلوگیری از آن (2)
17 آذر

گال و راه های جلوگیری از آن (2)

ممکن است خارش بعد از درمان گال تا مدتی باقی بماند. انجام اقدامات زیر می تواند به فرد برای راحت شدن از خارش کمک کند.

گال و راه های جلوگیری از آن (1)
17 آذر

گال و راه های جلوگیری از آن (1)

بیماری گال یا جرب (Scabies Disease) یک بیماری پوستی مسری همراه با خارش شدید است، که این خارش، جوش های ریز قرمزرنگی را در پوست ایجاد می کند. این بیماری از هجوم یک انگل به نام انگل گال به بدن ایجاد می شود.   انگل مولد بیماری گال، بعد از ورود به بدن فرد، در […]