کاربرد لیزرهای تخریبی
20 آذر

کاربرد لیزرهای تخریبی

کاربرد ليزرهاي تخريبي چيست؟ ليزرهاي erbium و ۲co از انواع ليزر تخريبي هستند که ميتوانند بافتهاي اضافه و ناخواسته را در پوست فرد از بين ببرند. اين ليزرها بهوسيله آب موجود در بافت جذب ميشوند و چون حدود ۷۰ درصد پوست را آب تشکيل ميدهد، اين نوع ليزرها ميتوانند پوست را تا هرعمقي (با توجه […]