کاربرد اندولیفت
18 خرداد

کاربرد اندولیفت

اندولیفت چکار می کند؟ از کاربردهای اندولیفت به می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: سفت کردن پوست در مدت‌‌زمان اندک بالابردن میزان اکسیژن‌رسانی به سلولهای پوست افزایش کیفیت متابولیسم سلولی از طریق فعال‌کردن بیشتر میتوکندری لیپولیز بافت‌های زیرپوستی بالابردن گرمای درون بافت‌ها برای افزایش ساخت رگ در بدن بالابردن میزان تغذیه سلولهای پوست فعال ساختن […]