هایفو (HIFU) چیست؟
23 اسفند

هایفو (HIFU) چیست؟

سفتی کردن پوست و پیشگیری از افتادگی در قسمت های گوناگون صورت و گردن از مواردی است که در معرض دید قرار دارد و مردم میخواهند زیبا دیده شوند. در بسیاری از اشخاص بمخصوصا در صورت تابش نور آفتاب و استفاده از سیگار به تدریج حالت شلی و افتادگی پوست پس از چهل سالگی پدیدار […]