مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19
28 اسفند

مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19

مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19 در برنامه سیب سلامت، شبکه اصفهان با حضور دکتر ابوالفضل جویا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸   در  برنامه سیب سلامت با موضوع: مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19  اقای دکتر جویا متخصص پوست اصفهان،  به تمام سوالات شما که در زمان کرونا ویروس برای پوست شما و کودکان […]