نکاتی برای تزریق چربی در ورزشکاران
27 مرداد

نکاتی برای تزریق چربی در ورزشکاران

بررسی نکاتی برای تزریق چربی در ورزشکاران در این روش، ورزشکاران مجاز به انجام این فرایند زیبایی نیستند. زیرا ماندگاری این تکنیک در این افراد، بسیار پایین است. چربی در اثر ورزش کردن می سوزد و از بین می رود، بنابراین اگر ورزشکار باشید، احتمال این وجود دارد که چربی تزریقی شما به زودی از […]