انواع دفورمیتی بینی
15 خرداد

انواع دفورمیتی بینی

دفورمیتی بینی انواع گوناگونی دارد که شایع ترین آنها عبارتند از : عدم تقارن در پره های بینی ، کجی بینی ، فرم زین اسبی ، فرم منقار ، کوتاهی بینی ، نوک تیز شدن یا برجستگی نوک بینی . عدم تقارن پره های بینی : در برخی بیماران به دلیل وجود ضعف در پرها و […]