نظرات مراجعین متخصص پوست اصفهان
24 مهر

نظرات مراجعین متخصص پوست اصفهان

نظرات مراجعین گرامی دکتر ابوالفضل جویا متخصص پوست اصفهان این بخش با هدف دریافت نظرات مراجعین گرانقدر پس از ویزیت و اتمام درمان توسط دکتر ابوالفضل جویا متخصص پوست اصفهان می باشد. لطفا مسائل مربوط به مشکلات دریافت نوبت و واحد پذیرش و شرایط مطب را اینجا ذکر ننمایید. لطفا صرفا در رابطه با روند درمان ، […]