نحوه انجام PRP (پلاکت درمانی)
28 بهمن

نحوه انجام PRP (پلاکت درمانی)

نحوه انجام PRP (پلاکت درمانی) درمان PRP با استفاده از پلاسمای درمان PRP با استفاده از پلاسمای شما انجام می گیرد، پس اولین قدم نمونه گیری خون است. این نمونه حاوی اجزای مختلفی مانند گلبول‌ های قرمز، گلبول‌ های سفید، پلاسما و پلاکت ‌ها است. سپس بر اساس تراکم آنها از طریق دستگاه سانتریفیوژ جدا […]