نحوه استفاده از کوکتل های میکرونیدلینگ
7 دی

نحوه استفاده از کوکتل های میکرونیدلینگ

نحوه استفاده از کوکتل های میکرونیدلینگ چگونه است؟ نحوه استفاده از کوکتل های میکرونیدلینگ : بعد از میکرونیدلینگ منافذ پوست شما باز می باشند، به همین دلیل کوکتل های درمانی بهتر و بیشتر جذب پوست می شوند. بعد از خرید کوکتل و باز کردن درپوش آن، شما به یک سرنگ نیاز دارید تا بتوانید حجم […]