نتایج و عوارض لایه برداری
1 بهمن

نتایج و عوارض لایه برداری

نتایج و عوارض لایه برداری در این نوشتار به بررسی نتایج و عوارض لایه برداری می پردازینم، عوارض لایه برداری: در کل پوسته برداری عمیق تر خطرات بیشتری را بدنبال خواهد داشت. معمولا پوسته برداری دارای خطرات زیر است: قرمز شدن: انتظار می رود پس پوسته برداری پوست قرمز شد. با پوسته برداری عمیق قرمزی […]