تفاوت میخچه و پینه در چیست؟
1 مرداد

تفاوت میخچه و پینه در چیست؟

دکتر ابوالفضل جویا متخصص پوست، لیزر و زیبایی تفاوت بین میخچه و پینه  مردم گاهی به اشتباه از اصطلاحات پینه و میخچه به طور متناوب استفاده میکنند،اما آنها یکسان نیستند. پینه چیست؟ پینه یک بخش از پوست است که به دلیل اصطکاک ،فشار و یا تحریک شدن سخت و ضخیم شده است که اغلب روی […]