در مورد مو و سلامتی آن بیشتر بدانیم
22 آبان

در مورد مو و سلامتی آن بیشتر بدانیم

موهای وز و خشك را با شامپوها و نرم كننده هایی كه دارای ویتامین ٍE ، گیاه آلو و را و پانتنول هستند، بشویید تا رطوبت آنها حفظ شود.