درمان قارچ زدن زیر ناخن بر اثر استفاده از ضد عفونی کننده ها؟
24 خرداد

درمان قارچ زدن زیر ناخن بر اثر استفاده از ضد عفونی کننده ها؟

درمان قارچ زدن زیر ناخن بر اثر استفاده از ضد عفونی کننده ها؟  در برنامه سیب سلامت، شبکه اصفهان با حضور دکتر ابوالفضل جویا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ در  برنامه سیب سلامت با موضوع: مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19  اقای دکتر جویا متخصص پوست اصفهان،  به تمام سوالات شما که در زمان کرونا ویروس برای پوست شما […]

نکات مهم مراقبتی برای کشاورزان و باغدارن در زمان کرونا ویروس؟
4 اردیبهشت

نکات مهم مراقبتی برای کشاورزان و باغدارن در زمان کرونا ویروس؟

نکات مهم مراقبتی برای کشاورزان و باغدارن در زمان کرونا ویروس؟  در برنامه سیب سلامت، شبکه اصفهان با حضور دکتر ابوالفضل جویا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ در  برنامه سیب سلامت با موضوع: مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19  اقای دکتر جویا متخصص پوست اصفهان،  به تمام سوالات شما که در زمان کرونا ویروس برای پوست شما و کودکان […]

خشکی و سوزش پوست درست در هنگام استفاده از ضد عفونی کننده های پوست؟
1 اردیبهشت

خشکی و سوزش پوست درست در هنگام استفاده از ضد عفونی کننده های پوست؟

خشکی و سوزش پوست درست در هنگام استفاده از ضد عفونی کننده های پوست؟   در برنامه سیب سلامت، شبکه اصفهان با حضور دکتر ابوالفضل جویا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ در  برنامه سیب سلامت با موضوع: مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19  اقای دکتر جویا متخصص پوست اصفهان،  به تمام سوالات شما که در زمان کرونا ویروس برای پوست […]

نکته مهم استفاده از دستکش نخی و پلاستیکی در زمان کرونا ویروس؟
29 فروردین

نکته مهم استفاده از دستکش نخی و پلاستیکی در زمان کرونا ویروس؟

نکته مهم استفاده از دستکش نخی و پلاستیکی در زمان کرونا ویروس؟  در برنامه سیب سلامت، شبکه اصفهان با حضور دکتر ابوالفضل جویا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ در  برنامه سیب سلامت با موضوع: مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19  اقای دکتر جویا متخصص پوست اصفهان،  به تمام سوالات شما که در زمان کرونا ویروس برای پوست شما و […]

مشکلات پوستی و مصرف کورتون در زمان کرونا ویروس؟
25 فروردین

مشکلات پوستی و مصرف کورتون در زمان کرونا ویروس؟

مشکلات پوستی و مصرف کورتون در زمان کرونا ویروس؟  در برنامه سیب سلامت، شبکه اصفهان با حضور دکتر ابوالفضل جویا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ در  برنامه سیب سلامت با موضوع: مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19  اقای دکتر جویا متخصص پوست اصفهان،  به تمام سوالات شما که در زمان کرونا ویروس برای پوست شما و کودکان شما پیش […]

نکات مهم شست و شوی دست کودکان در زمان کرونا ویروس؟
22 فروردین

نکات مهم شست و شوی دست کودکان در زمان کرونا ویروس؟

نکات مهم شست و شوی دست کودکان در زمان کرونا ویروس؟ در برنامه سیب سلامت، شبکه اصفهان با حضور دکتر ابوالفضل جویا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ در  برنامه سیب سلامت با موضوع: مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19  اقای دکتر جویا متخصص پوست اصفهان،  به تمام سوالات شما که در زمان کرونا ویروس برای پوست شما و کودکان […]

در زمان کرونا ویروس چند با درروز باید دستهایمان رو بشوریم؟
20 فروردین

در زمان کرونا ویروس چند با درروز باید دستهایمان رو بشوریم؟

در زمان کرونا ویروس چند با درروز باید دستهایمان رو بشوریم؟  در برنامه سیب سلامت، شبکه اصفهان با حضور دکتر ابوالفضل جویا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ در  برنامه سیب سلامت با موضوع: مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19  اقای دکتر جویا متخصص پوست اصفهان،  به تمام سوالات شما که در زمان کرونا ویروس برای پوست شما و کودکان […]

پیشنهاد دکتر جویا در رابطه با مشکلات پوستی در زمان بیماری کرونا ویروس؟
16 فروردین

پیشنهاد دکتر جویا در رابطه با مشکلات پوستی در زمان بیماری کرونا ویروس؟

پیشنهاد دکتر جویا در رابطه با مشکلات پوستی در زمان بیماری کرونا ویروس؟  در برنامه سیب سلامت، شبکه اصفهان با حضور دکتر ابوالفضل جویا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ در  برنامه سیب سلامت با موضوع: مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19  اقای دکتر جویا متخصص پوست اصفهان،  به تمام سوالات شما که در زمان کرونا ویروس برای پوست شما […]

پوست سالم به چه پوستی گفته می شود؟
15 فروردین

پوست سالم به چه پوستی گفته می شود؟

پوست سالم به چه پوستی گفته می شود؟  در برنامه سیب سلامت، شبکه اصفهان با حضور دکتر ابوالفضل جویا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ در  برنامه سیب سلامت با موضوع: مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19  اقای دکتر جویا متخصص پوست اصفهان،  به تمام سوالات شما که در زمان کرونا ویروس برای پوست شما و کودکان شما پیش می […]

آیا میتوان صورت را هم مانند دست با الکل ضد عفونی کنیم؟
12 فروردین

آیا میتوان صورت را هم مانند دست با الکل ضد عفونی کنیم؟

آیا میتوان صورت را هم مانند دست با الکل ضد عفونی کنیم؟  در برنامه سیب سلامت، شبکه اصفهان با حضور دکتر ابوالفضل جویا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ در  برنامه سیب سلامت با موضوع: مراقبت از پوست در بیماری کرونا COVID-19  اقای دکتر جویا متخصص پوست اصفهان،  به تمام سوالات شما که در زمان کرونا ویروس برای پوست شما و […]

12