بایدها و نبایدهای تزریق فیلر ( بخش دوم )
1 مهر

بایدها و نبایدهای تزریق فیلر ( بخش دوم )

فیلرهای حاوی کلاژن اولین نوع آن از کلاژن خالص شده گاوی تهیه شد اگرچه ترکیب طبیعی و پرکننده مناسب داشت کوتاه اثر بود و در اکثر موارد ظرف 1ماه جذب می شد از طرف دیگر به دلیل اینکه منشاء حیوانی داشت در بسیاری از موارد با آلرژی شدید همراه است امروزه از منابع جدیدی برای […]