مقایسه بین تومور خوش خیم و بدخیم
22 اردیبهشت

مقایسه بین تومور خوش خیم و بدخیم

ومورها می توانند خوش خیم یا بد خیم باشند. در مجموع تومورهای خوش خیم بهتر از تومورهای بد خیم هستند . اما یک تومور خوش خیم هم ممکن است به دلیل نزدیکی به مراکز حیاتی و حساس بدن ، اهمیت ویژه داشته باشد. مثلا در مغز. تومورهای خوش خیم  سرطان محسوب نمی شوند و دارای […]