مقایسه تفاوت های بین تزریق فیلر ، ژل و چربی
5 مهر

مقایسه تفاوت های بین تزریق فیلر ، ژل و چربی

بررسی تفاوت های بین فیلر ، ژل و چربی در این مطلب از سایت دکتر ابوالفضل جویا متخصص پوست اصفهان تفاوت های بین فیلر ، ژل و چربی را مورد بررسی قرار می دهیم. جنس ماده ی تزریقی مهم ترین تفاوت بین تزریق ژل و تزریق چربی جنس ماده ی تزریق شده است. در تزریق […]