مراقبت های قبل و بعد از لیفت چشم
29 اسفند

مراقبت های قبل و بعد از لیفت چشم

مراقبت های قبل و بعد از لیفت چشم مراقبت های قبل از عمل جراحی لیفت چشم در لیفت چشم از طریق جراحی لازم است موارد زیر را رعایت کنید: حضور در جلسه مشاوره و ارائه اطلاعات در مورد سوابق بیماری و داورهای مصرفی به پزشک از 2 هفته قبل از عمل جراحی لیفت چشم، داروهای […]