مراقبت های قبل از تخلیه چربی غبغب
4 اردیبهشت

مراقبت های قبل از تخلیه چربی غبغب

مراقبت های قبل از تخلیه چربی غبغب سعی کنید برای شام چیزی سبک و غیر چرب بخورید. صبح ناشتا باشید. به دستورات پزشک خود عمل کنید. قبل از روز جراحی خوب بخوابید. داروی رقیق کننده خون نباید 2 هفته بعد یا قبل از جراحی استفاده شود. دوش بگیرید و برای روز جراحی آماده باشید. حداقل […]