مراقب های لازم قبل و بعد از انجام لیزر موهای زائد
6 خرداد

مراقب های لازم قبل و بعد از انجام لیزر موهای زائد

مراقبت های قبل از انجام لیزر موهای زائد – حداقل 3 هفته قبل از درمان از برنزه کردن با آفتاب و یا دستگاه سولاریوم  خودداری کنید. پوست ناحیه تحت درمان نباید به واسطه آفتاب یا دارو برنزه و یا آفتاب، سوخته باشد، اگر به طور واضح برنزه هستید بهتر است لیزر انجام ندهید.  – حداقل […]