مراقبت های سابسیژن | قبل و بعد سابسیژن
28 آبان

مراقبت های سابسیژن | قبل و بعد سابسیژن

مراقبت های سابسیژن روشی درمانی است که بسیاری از معضلات پوستی را به سادگی حل می کتد ، در این روش بااستفاده از ابزاری سوزنی شکل که به پوست وارد می شود و بافت های فیبروتیک را به صورت عمودی می برد تا آثار باقی مانده از، جای جوش، اسکار بخیه، آبله مرغون برطرف کند. […]