لیزر موهای زائد
15 دی

لیزر موهای زائد

ر حال حاضر لیزر بهترین روش درمان برای موهای زائد به شمار می رود و برای موهای زائد تمام بدن و برای تمام سنین قابل استفاده است . لیزر از سال ها قبل توسط سازمان FDA امریکا برای این منظور مورد تائید قرار گرفته است . مزایای لیزر به روش های دیگرآن است که درد […]