مراحل تزریق چربی
22 دی

مراحل تزریق چربی

مراحل تزریق چربی ابتدا با استفاده از سرنگ، سلول‌های چربی اضافی از مناطق تعیین شده بدن خارج می‌شوند. سپس این چربی کاملاً پاکسازی می‌شود و تمام ناخالصی‌های آن قبل از تزریق به منطقه‌ تحت درمان، برطرف می‌شود. این فرایند با استفاده از بی حسی موضعی یا عمومی انجام می‌شود. این انتخاب به طور کامل وابسته […]