مراحل کاشت مو به روش FIT
17 دی

مراحل کاشت مو به روش FIT

مراحل کاشت مو به روش FIT بررسی وضعیت جسمانی کاشت مو به روش FIT یک جراحی کم تهاجمی است و متخصص شما باید مطمئن شود که شما از نظر فیزیکی برای کاشت مو آماده هستید یا خیر. در این راستا پزشک شما باید داروهای مصرفی و وضعیت سلامتی شما را بررسی کند. همچنین باید آزمایش […]

عوارض کاشت مو به روش fit
16 دی

عوارض کاشت مو به روش fit

عوارض کاشت مو به روش fit به طور کلی، کاشت مو به روش FIT بدون درد و تقریبا بدون عارضه است. با این حال، کاشت مو عوارض جانبی محدودی دارد که موقتی هستند. اگر کاشت مو به روش FIT توسط متخصص انتجام نشود، در اکثر مواقع با عوارض هایی به همراه است. کاشت مو به […]