جراحی یا لیزر خال کدام روش بهتر است و به چه عواملی بستگی دارد ؟
15 اردیبهشت

جراحی یا لیزر خال کدام روش بهتر است و به چه عواملی بستگی دارد ؟

سوال متداولی که بسیاری از مراجعه کنندگان از آقای دکتر جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی می پرسند این سوال هستش که: جراحی یا لیزر خال کدام روش بهتر است و به چه عواملی بستگی دارد ؟  سوال متداولی که بسیاری از مراجعه کنندگان از آقای دکتر جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی […]

چه تغییراتی در خال نیاز به مراجعه به پزشک دارد ؟
18 اسفند

چه تغییراتی در خال نیاز به مراجعه به پزشک دارد ؟

سوال متداولی که بسیاری از مراجعه کنندگان از آقای دکتر جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی می پرسند این سوال هستش که:  چه تغییراتی در خال نیاز به مراجعه به پزشک دارد ؟ جواب سوال: خال هایی که دچار تغییراتی در رنگ، شکل، حاشیه و یا اندازه یا غیر قرینه شوند نیاز به آزمایش […]

آیا برداشتن خال باعث تبدیل آن به بدخیمی می شود ؟
15 اسفند

آیا برداشتن خال باعث تبدیل آن به بدخیمی می شود ؟

سوال متداولی که بسیاری از مراجعه کنندگان از آقای دکتر جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی می پرسند این سوال هستش که: آیا برداشتن خال باعث تبدیل آن به بدخیمی می شود ؟ جواب سوال: خیر، اینکه ندرتاً بعضی افراد را می بینیم که به دنبال برداشتن خال دچار سرطان پوستی در محل آن […]

عود خال ها بستگی به چه عواملی دارد ؟
7 اسفند

عود خال ها بستگی به چه عواملی دارد ؟

سوال متداولی که بسیاری از مراجعه کنندگان از آقای دکتر جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی می پرسند این سوال هستش که:  عود خال ها بستگی به چه عواملی دارد ؟ جواب سوال: – عود یا بازگشت خال بستگی به عمق خال دارد. خال های عمیق معمولاً احتمال عود بیشتری دارند.– عود خال ها […]

عوارض برداشتن خال چیست ؟
6 اسفند

عوارض برداشتن خال چیست ؟

سوال متداولی که بسیاری از مراجعه کنندگان از آقای دکتر جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی می پرسند این سوال هستش که:  عوارض برداشتن خال چیست ؟ سوال متداولی که بسیاری از مراجعه کنندگان از آقای دکتر جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی می پرسند این سوال هستش که: جواب سوال: برداشتن خال […]

ارجحیت لیزر به کوتر ( یا سوزاندن ) خال در چیست ؟
13 شهریور

ارجحیت لیزر به کوتر ( یا سوزاندن ) خال در چیست ؟

سوال متداولی که بسیاری از مراجعه کنندگان از آقای دکتر جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی می پرسند این سوال هستش که: ارجحیت لیزر به کوتر ( یا سوزاندن ) خال در چیست ؟ سوال متداولی که بسیاری از مراجعه کنندگان از آقای دکتر جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی می پرسند این […]