ماندگاری فیلرهای پوست چقدر است؟
18 بهمن

ماندگاری فیلرهای پوست چقدر است؟

ماندگاری فیلرهای پوست چقدر است؟ فیلرهای پوستی شامل تزریق یک محصول به صورت برای بازیابی یا بهبود ویژگی های صورت است. همه ما به طور طبیعی با افزایش سن، به آرامی حجم صورت خود را از دست می دهیم. در کودکی، صورت ما ظاهری شبیه کروبی دارد و این حجم صورت با جوانی مرتبط است. […]