همه چیز درباره لیپوما که نمیدانستید
29 اردیبهشت

همه چیز درباره لیپوما که نمیدانستید

یک لیپوما غده‌ای از بافت چربی زیر پوست شما و احتمالا بی ضرر است، اما باید بررسی شود. در موارد نادر، لیپوم می‌تواند به یک لیپوسارکوم، سرطان سلول‌های چربی تبدیل شود.