حذف چربی های صورت در روش لیپولیز
13 بهمن

حذف چربی های صورت در روش لیپولیز

در یک جلسه شما شاهد سفتی پوست صورت خود می شوید. این کار با یک پلت فرم لیزر انجام می شود که دو نوع طول موج را منتشر می کند.