لیفت در هر نواحی از بدن چطور انجام می شود!؟
10 اسفند

لیفت در هر نواحی از بدن چطور انجام می شود!؟

لیفت صورت و گردن با برش دورگوش و اصلاح افتادگی بافت‌های عمقی صورت و برداشتن پوست اضافی صورت انجام می‌شود.