لیفت شقیقه چیست ؟
2 فروردین

لیفت شقیقه چیست ؟

لیفت شقیقه چیست ؟ لیفت شقیقه (لیفت تمپورال) عمل بالا کشیدن پوست شقیقه که به آن لیفت تمپورال نیز گفته می‌شود جزء جراحی‌های کم تهاجمی است که به طور ایمن از سوی پزشک جراح برای از بین بردن پوست اضافه شقیقه انجام می‌شود. در طی این عمل جراحی پوست زیرین شقیقه با استفاده از تجهیزات […]