اقدامات قبل و بعد از عمل لیفت با سلول بنیادی و چربی
5 شهریور

اقدامات قبل و بعد از عمل لیفت با سلول بنیادی و چربی

با افزایش سن پوست بتدرج پری و جوانی خود را از دست می دهد و دچار شلی و افتادگی می شود این عامل ظاهری خسته به چهره فرد می دهد اولین ناحیه ای که بافت زیر پوستی کاهش میابد زیر چشمان و گونه هاست که بدلیل کاهش بافت چربی زیر پوست است هرچقدر بافت زیر […]

عمل لیفت با سلول بنیادی و چربی
2 شهریور

عمل لیفت با سلول بنیادی و چربی

سلول بنیادی سلول بنیادی در سلول های چربی وجود دارند این سلولها همراه با انتقال چربی از بدن خود فرد (پیوند اتولوگ ) به ناحیه دیگر تزریق می شوند و تحت عنوان سلولهای مشتق شده مزانشیمال مادر از بافت چربی خوانده می شوند .   سلولهای مادر یا سلول بنیادی مشتق شده از بافت چربی […]