ليزر چگونه موي زائد را از بين مي برد؟
17 آذر

ليزر چگونه موي زائد را از بين مي برد؟

ليزر چگونه موي زائد را از بين مي برد؟ با توجه به رنگ و نوع پوست و رنگ و ضخامت موهاي زائد و محل آن، ميتوان از ۳ نوع ليزرND: YAG اندييگ، Diode، ديود Alexandrite و يک نوع نور تشديدشده به نام IPLبراي اين كار استفاده کرد. هدف اين ليزرها ملانين (رنگدانه مو) است و […]