کربوکسی تراپی چیست ؟
26 مهر

کربوکسی تراپی چیست ؟

کربوکسی تراپی چیست ؟ اگر میخواهید نظر متخصص پوست اصفهان را در مورد کربوکسی تراپی و مزایای آن بدانید با ما همراه باشید. دی اکسید کربن در ناحیه زیر پوست تزریق می شود. زمانی که دی اکسید کربن در یک ناحیه از بدن افزایش یابد مغز آن را درک می کند. و پیغام جهت افزایش […]

کربوکسی تراپی چیست؟
8 شهریور

کربوکسی تراپی چیست؟

انسان اکسیژن را به درون ریه ها استنشاق کرده و دی اکسید کربن را طی عمل باز دم در محیط آزاد می کند. امروزه از دی اکسید کربن در علم زیبایی استفاده می شود چگونه ؟ دی اکسید کربن در ناحیه زیر پوست تزریق می شود زمانی که دی اکسید کربن در یک ناحیه از […]