برخی عوامل پیری پوست کدامند؟
17 آبان

برخی عوامل پیری پوست کدامند؟

هفت عامل پیری پوست با افزایش سن، پوست نیز به تدریج شادابی و انعطاف پذیری خود را از دست می دهد، اما هر انتخاب ما می تواند به طور بالقوه این اندام را در جهت مثبت یا منفی تحت تاثیر قرار دهد.اگر به خوبی از پوست خود مراقبت نکنید، خیلی زودتر از آن چه انتظار […]