عوامل موثر در تقویت فولیکول مو
13 تیر

عوامل موثر در تقویت فولیکول مو

بررسی عوامل موثر در تقویت فولیکول مو برای تقویت فولیکول مو می توان از روش های مزوتراپی مو ، پی آر پی و پکیج پی آرپی و مزوتراپی مو استفاده کرد که بهترین داروی تقویت فولیکول مو می باشند . روش های خانگی و انواع ماسک برای تقویت فولیکول وجود دارند که ماندگار نیستند و […]