عوارض کلی پیکرتراشی صورت
16 اسفند

عوارض کلی پیکرتراشی صورت

عوارض کلی پیکرتراشی صورت پیکرتراشی صورت ممکن است عوارضی داشته باشد. از جمله : 1. پیری زودرس از بین بردن چربی از صورت شما می تواند منجر به ظاهری توخالی شود و باعث شل شدن پوست شما شود که سال ها به سن شما اضافه می کند. 2. آسیب عصبی دلیل دیگر این است که […]