عوارض پیکرتراشی گردن و صورت
12 اسفند

عوارض پیکرتراشی گردن و صورت

عوارض پیکرتراشی گردن و صورت چه مدت طول می کشد تا از پیکرتراشی چانه، خط فک و گردن بهبودی پیدا کنید؟ برای چند روز بعد از عمل باید از کیسه یخ استفاده کنید. به طور کلی، پیکرتراشی چانه، خط فک و گردن یک روش نسبتا سریع با کمترین زمان استراحت است. اگر درمان را با […]