عوارض نخ سیلوئت
11 مرداد

عوارض نخ سیلوئت

عوارض نخ سیلوئت برای جوانسازی عوارض نخ سیلوئت : حقیقا این نخ تاکنون عوارض جدی در خصوص استفاده از این نوع نخ در هنگام لیفت مشاهده نشده است.تنها عارضه هایی که ممکن است در درصد کمی از افراد دیده شود، عوارض موقعی مانند کبودی های مختصر، تورم می باشد. که این عوارض در عرض چند […]