علل کوچکی سینه خانم ها
28 فروردین

علل کوچکی سینه خانم ها

1⃣ علل هورمونی: الف: هورمون استرروژن:( که از هورمون های تخمدان هستند ) و در صورت کمبود آن ها فقط با تجویز متخصص زنان باید استعمال شوند. ب: کم کاری تیرویید و هیپوفیز :نیز عامل بسیار نیرومندی محسوب می گردد. در کل کمبود هورمون های تخمدان و هیپوفیز مولد کوچکی پستان هااست. 2⃣لاغری مفرط: افراد […]