آیا شیو کردن (تراشیدن) موهای شما را ضخیم تر می کند؟
16 تیر

آیا شیو کردن (تراشیدن) موهای شما را ضخیم تر می کند؟

🔸واقعیت آن است که موهای شما بافت مرده هستند و شیو کردن آنها بر بافت زنده ی ریشه ی مو تاثیری ندارد. در واقع فولیکول مو در عمق پوست واقع شده است و شیو کردن از ساقه موها را کوتاه می کند. این موضوع طی چندین مطالعه بررسی شده است و به اثبات رسیده است […]