ضایعات و تومورهای خوش خیم حفره دهان چیست ؟
20 اردیبهشت

ضایعات و تومورهای خوش خیم حفره دهان چیست ؟

ضایعات و تومورهای خوش خیم حفره دهان در دهان یا زبان و یا نواحی دیگر بدن گسترش پیدا نمی کنند و رشد غیر طبیعی ندارند و با رشد بسیار اهسته در طی ۶-۲ سال بروز می کنند که ممکن است زبان، لثه، کام، کف دهان و لب ها را درگیر سازند. این توده ها ممکن […]