انواع کهیر و درمان آن
3 مهر

انواع کهیر و درمان آن

کهیر کهیر، عبارت است از لکه‌های برجسته‌ایی که بر روی پوست ظاهر شده و بعضاً با خارش همراه هستند. به عبارت دیگر، کهیر به ظاهر شدن پاپول‌ها و پلاک‌های زودگذر، برآمده و توأم با خارشی گفته می‌شود که اغلب التهابی بوده و مرز مشخص و مرکزی بی‌رنگ دارند. کهیر پوستی، هر بار ظرف ۲۴ ساعت از […]