پوست خود را بشناسیم
11 تیر

پوست خود را بشناسیم

پوست خود را بشناسیم: نیم ساعت پس از شستشوی صورت و زمانی که روی پوست خود هیچ آرایشی ندارید، موارد زیر را بررسی کنید: پوست نرمال این نوع پوست هیچ مشکل خاصی ندارند. ولی به مراقبتهای روتین و روزانه نیازمند هستند ‌ پوست حساس این پوست ها سریع واکنش نشان می دهند مویرگ های پوست […]