انواع سیستم برای از بین بردن موی زائد در حوزه لیزر
18 دی

انواع سیستم برای از بین بردن موی زائد در حوزه لیزر

در IPL نه‌تنها ریشه مو بلکه بافت‌های اطراف آن هم تخریب می‌شود و برعکس لیزرهای اختصاصی موبری که فقط بر ریشه مو اثر می‌گذارند،