انواع تومورهای پوستی
15 تیر

انواع تومورهای پوستی

دکتر ابوالفضل جویا متخصص و جراح پوست و مو و زیبایی و لیزرهای تخصصی تومورهای پوستی در قسمتهای مختلف بدن روی صورت ، گردن ، بالای قفسه سینه و پشت ظاهر می‌شود که اغلب تومورها به صورت کیستهای موئی هستند که به آنها کیستهای سبابه گفته می‌شود که بیشتر روی پوست مشاهده می‌شوند. از بخش میانی فولیکول مو و سلولهای پوشش خارجی ریشه مو نشات می‌گیرند. درمان […]