استفاده از لیزر در رفع موهای زائد
9 دی

استفاده از لیزر در رفع موهای زائد

بیشتر لیزرها و نورهای سبک که برای ازبین بردن دائمی موها استفاده می شود اف دی ای FDA هستند.