شامپو و ریزش مو
14 شهریور

شامپو و ریزش مو

ريزش مو بسياري از افراد را در دوره هاي مختلف زندگي در گير ميكند ولي صرفا يك عامل باعث ريزش مو نميشود و مجموعه اي از عوامل باعث ريزش مو ميشوند شامپو نميتواند به شكل مستقيم عامل اصلي ريزش مو باشد ولي انتخاب شامپوي نامناسب ميتواند سبب آسيب موها شود و آسيب مو و ريشه […]