آکنه و اثرات روانی آن
13 خرداد

آکنه و اثرات روانی آن

آکنه آکنه که یک بیماری واحد پیلوسباسه می باشد ، در هر دو جنس مذکر و مونث از نزدیکی دوران بلوغ شروع می شود و در بیشتر موارد با اتمام دوران بلوغ فعالیت آن کاهش می یابد .شدت و مدت این فعالیت در افراد مختلف متفاوت است . این بیماری ممکن است جزئی بوده ، تنها […]